Крутись и выигрывай
каждый день!

Условия

Купи любой
продукт «Selga»

Зарегистрируй чек на
selgaloterija.lv

Выигрывай один из денежных
ризов каждый день

1500

500

100

50

Регистрация

Введи своё имя
Введи свою фамилию
Введи номер чека
Введи 8-значное число
Необходимо согласиться с условиями

Preču loterijas “SELGA rudens loterija” noteikumi

 1. Loterijas preču ražotājs: SIA “Orkla Latvija”, reģ. nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001 - turpmāk Izplatītājs.
 2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  1. 3.1. Loterijas prece: jebkurš SELGA produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
  2. 3.2. Sveramie cepumi un vafeles jāiegādājas vismaz 100g.
 4. Loterijas norises laiks :
  1. 4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 13. septembris. Loterijas norises beigu datums: 2022. gada 9. novembris.
  2. 4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 13. septembra līdz 2022. gada 8. novembrim.
 5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Naudas balva 1500.00 EUR

1

1500.00

1500.00

Naudas balva 500.00 EUR

2

500.00

1000.00

Naudas balva 100.00 EUR

24

100.00

2400.00

Naudas balva 50.00 EUR

42

50.00

2100.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

7000.00

 1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. 6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  2. 6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 69 (sešdesmit deviņi) pret 50000 (piecdesmiit tūkstoši).
 2. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 13. septembra līdz 2022. gada 8. novembrim,jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts (s veramie cepumi un vafeles jāiegādājas vismaz 100g) jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
  • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  1. 7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  2. 7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  3. 7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  4. 7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  5. 7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 1. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 2. Loterijā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

  Izlozes norises laiks

  Periods, par kādu notiek izloze

  Izlozētās balvas un skaits

  Rezervisti

  21.09.2022. plkst. 11.00

  13.09.2022. plkst. 00.00 – 20.09.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  28.09.2022. plkst. 11.00

  21.09.2022. plkst. 00.00 – 27.09.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  05.10.2022. plkst. 11.00

  28.09.2022. plkst. 00.00 – 04.10.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  12.10.2022. plkst. 11.00

  05.10.2022. plkst. 00.00 – 11.10.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  13.09.2022. plkst. 00.00 – 11.10.2022. plkst. 23.59

  1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

  2 (divi)

  19.10.2022. plkst. 11.00

  12.10.2022. plkst. 00.00 – 18.10.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  26.10.2022. plkst. 11.00

  19.10.2022. plkst. 00.00 – 25.10.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  02.11.2022. plkst. 11.00

  26.10.2022. plkst. 00.00 – 01.11.2022. plkst. 23.59

  6 (sešas) naudas balvas 50.00 EUR;

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi) katram balvas veidam

  09.11.2022. plkst. 11.00

  02.11.2022. plkst. 00.00 – 08.11.2022. plkst. 23.59

  3 (trīs) naudas bavas 100.00 EUR

  2 (divi)

  12.10.2022. plkst. 00.00 – 08.11.2022. plkst. 23.59

  1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

  2 (divi)

  13.09.2022. plkst. 00.00 – 08.11.2022. plkst. 23.59

  1 (viena) naudas balva 1500.00 EUR

  2 (divi)

  1. 9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
  2. 9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  3. 9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 1. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 9. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.
 2. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  1. 11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2022. gada 24. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
  2. 11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  3. 11.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  4. 11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2022. gada 13. septembra līdz 2022. gada 8. novembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Selga vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
  5. 11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
  • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos doku men tus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
  • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
  • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
  • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
  • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
  • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
  • nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  1. 11.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 1. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2022. gada 25. novembrim ar norādi Loterija “SELGA Rudens loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  1. 12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  2. 12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 1. Loterijā nevar piedalīties SIA “Orkla Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 2. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  1. 14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  2. 14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  3. 14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “SELGA Rudens loterija”

Selga Klasika bez cukura ar saldinātāju maltītu 180g

4750007899355

Selga cepumi ar dzērveņu garšu 180g

4750007899255

Vaf. SELGA ar sāļās karameles garšu 180g

4750007899263

Vaf. SELGA ar zemeņu - jogurta garšu 180g

4750007899249

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g

4750007817793

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

4750007817809

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g

4750007817748

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

4750007817762

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

4750007848216

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

4750007848209

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

4750007848575

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

4750007848568

Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 90g

4750007790287

Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 180g

4750007790294

Vaf. SELGA ar dzērveņu garšu 180g

4750007898914

Selga kakao vaf.rullīši ar krēma pild.160g/20gab.

4750007790331

Selga vaf.rullīši ar kokosriekstu pild.160g/20gab.

4750007790355

Selga kakao vaf. rullīši ar šokolādes krēma pild. 160g

4750007898891

Selga vaf.rullīši ar sāļās karameles krēma pild.144g/Pavasaris2021

4750007898877

Selga mini vafeles ar vaniļas garšu 250g

4750007790386

Selga mini vafeles ar šokolādes garšu 250g

4750007790379

Vaf.Selga ar šokolādes garšu 3,6kg

Vafeles Selga ar citronu garšu 3,6kg

Vafeles Selga ar vaniļas garšu 3,6kg

Vāverīte 350g glazēta vafeļu torte*

4750007898402

Lācītis Ķepainītis 350g glaz. vafeļu t.

4750007898389

Vafeļu torte TRIFELE 350g

4750007848223

Vafeļu torte MOKA 350g*

4750007847974

Vafeļu torte RETRO 350g

4750007847981

Vafeļu torte KLASIKA 350g

4750007847998

Vafeļu torte KAPRĪZE 350g

4750007790621

VĀVERĪTE 40g vaf. torte

4750007848391

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS 40g glaz.vaf.t.

4750007848384

SELGA 180g cep.*

4750007689512

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

4750007689574

SELGA ar Šokolādes g.180g*

4750007689536

SELGA ar banānu garšu 180g

4750007848360

Selga ar karameļu garšu 180g*

4750007789946

SELGA pilngraudu 180g cep.

4750007790041

Selga ar citronu garšu 180g cepumi

4750007898815

Selga ar kokosriekstu garšu 180g cepumi

4750007898839

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.

4750007687426

SELGA 250g /mini/ cepumi

4750007689482

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

4750007848674

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 205g

4750007790720

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 205g

4750007790744

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 125g

4750007790898

SELGA šokolādes cepumi ar aveņu garšu 125g

4750007790911

SELGA Nature auzu cepumi 280g

4750007790003

SELGA Nature auzu maizcepumi 290g

4750007790683

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g

4750007790010

SELGA Nature auzu cep. ar sēklām 280g

4750007898952

SELGA Nature rudzu maizcepumi 290g

4750007790706

Selga Nature mini šok. cep. ar lazdu riekst. 130g

4750007790782

Selga Nature mini cep. ar šokolādes gab. 130g

4750007790799

Selga Burtiņi 250g

4750007790102

Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g

4750007790171

Selga cepumu bumbas tumš.šokolādē 120g

4750007790195

Selga cepumu bumbas ar karameļu kraukšķiem piena šok.120g

4750007899096

Selga Cepumi un sāļie zemesrieksti piena šokolādē 120g

4750007898938

Selga cepumu bumbas piena šok. 120g/Pavasaris2021

4750007898853

Selga Mafinu cepumi ar ogām un balto šokolādi 175g

4750007790843

Selga Mafinu cepumi ar šokolādi 175g

4750007790867

Selga Klasika 45g

4750007791000

Selga Klasika 270g

4750007791024

Piparkūkas 450g

4750007848698

Selga sviesta cep.ar lazdu riekstiem 150g

4750007898679

Selga sviesta cep.ar šok.un ķiršu gab.150g

4750007898655

Selga Šahs cepumi ar ieb.piena garšu 250g

4750007898631

Selga Šahs cepumi ar ieb.piena garšu 250g

4750007898631

Selga Ķepiņa cepumi ar kakao 250g

4750007898617

Selga Ķepiņa cepumi ar kakao 250g

4750007898617

CIRKS 300g cepumi /PL/

4750007164347

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

4750007158346

SELGA cepumi 5kg*

SELGA 1kg cepumi

SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.

Selga ar iebiezinātā piena garšu 1 kg cepumi

SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg

Selga ar šokolādes garšu 1kg cepumi

SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg

Selga Burtiņi ar sviestu 3kg

Piparkūkas 3,5kg*

CIRKS 2,5kg cepumi /PL/

ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/

Согласен на обработку моих данных

В соответствии с требованиями законодательства и регулы, касающейся безопасности сохранения персональных данных, при регистрации для участия в лотерее вы соглашаетесь с тем, что ООО «Visas Loterijas» осуществляет обработку персональных данных участников от имени OOО «Orkla Latvija». Имя, фамилия: требуется для обеспечения вашей идентификации в случае победы и для проверки достоверности представленных данных. Номер телефона: требуется, чтобы иметь возможность связаться с вами в случае победы. Номер проверки покупки: требуется для идентификации покупки, соответствия регистрации для лотереи. Я согласен, что в случае победы, при опубликовании моего имени, фамилии, номера квитанции о покупке, также будет опубликован приз.

Необходимо согласиться с условиями

Номер лотереи 6403 | Период проведения лотереи: 13.09.2022. - 09.11.2022.

Победители

09.11.2022

Inita Zīverte
1500€
№ чека 210/1330
Ilāna Dīcmane
500€
№ чека 103/1107
Valentīna Saprikova
100€
№ чека #00876257
Anna Melne
100€
№ чека 54/54174
Elīna Knapše
100€
№ чека 98/1520

02.11.2022

Irita Sirmā
100€
№ чека 89/1072
Daina Gulbe
100€
№ чека 822243
Jūlija Manuilova
100€
№ чека 176/373
Dmitrijs Gribulis
50€
№ чека 192/1356
Sarmīte Rudaka
50€
№ чека 290/143254
Agnese Sniedze
50€
№ чека 30/1318
Mariia Sinitcyna
50€
№ чека 626/172020
Raitis Ļebedevs
50€
№ чека 00170105
Jūlija Šmikova
50€
№ чека 101/931

26.10.2022

Andris Krutainis
100€
№ чека #00052320
Kristīne Lange
100€
№ чека 217/1313
Māra Upleja
100€
№ чека 106/1051
Lilita Kaudze
50€
№ чека 342/20075
Daina Kažociņa
50€
№ чека 231/51227
Arnis Skribāns
50€
№ чека 304703
Zita Krēsliņa
50€
№ чека 0027130
Aivis Didriksons
50€
№ чека 15/1092
Tatjana Vladikina
50€
№ чека 160/1112

19.10.2022

Sarmīte Veisa
100€
№ чека 27/895
Ilze Pešika
100€
№ чека 287/1448
Sanita Rubene
100€
№ чека 88/467367
Mārīte Kuznecova
50€
№ чека #00473473
Santa Jelsmane
50€
№ чека 333/1566
Olga Papuša
50€
№ чека 30/170655
Valentina Ruskule
50€
№ чека 260/168230
Guna Kocere
50€
№ чека 54/1319
Dace Veidenbauma
50€
№ чека 386/38981

12.10.2022

Baiba Volaja
500€
№ чека 176/66610
Sanita Lapsiņa
100€
№ чека 451/1531
Ineta Bernota
100€
№ чека 95/885
Zaiga Ekarte
100€
№ чека 145/899
Mārcis Kristiņš
50€
№ чека 153/27285
Ieva Ločmele
50€
№ чека 63/1064
Dana Rautmane
50€
№ чека 756956
Juta Pastore
50€
№ чека 141/13151
Ilze Celma
50€
№ чека 381/1347
Roberts Fiļipovs
50€
№ чека 150/161959

05.10.2022

Alise Sardiko
100€
№ чека 02358925
Iveta Ļūļāka
100€
№ чека 122/1333
Aivars Allens
100€
№ чека 167/1317
Anita Lasmane
50€
№ чека 85/76484
Aija Andžāne
50€
№ чека 00424942
Irena Matvejeva
50€
№ чека 00334749
Rūta Kaudze
50€
№ чека 191/137118
Raimonds Baltiņš
50€
№ чека 178/1417
Valters Pīlāgs
50€
№ чека 0037172

28.09.2022

Guntis Karlsons
100€
№ чека 46/1241
Agrita Kopeika
100€
№ чека 236/343492
Simona Ūdre
100€
№ чека 110/1310
Inese Pasatova
50€
№ чека 303/24495
Antons Skudra
50€
№ чека 0136675
Iveta Seļakova
50€
№ чека 511/23626
Arnis Ližbovskis
50€
№ чека 63/1077
Ilze Kļava
50€
№ чека 0047976
Polina Galenko
50€
№ чека 0022090

21.09.2022

Andris Rindza
100€
№ чека #00336998
Linda Blaua
100€
№ чека 158/39982
Laila Ludborža
100€
№ чека 293/1043
Inga Rīciņa
50€
№ чека 0404861
Marina Ladizenska
50€
№ чека 274/1568
Anita Stepka
50€
№ чека 72/1467
Saulcerīte Tivča
50€
№ чека 94/1160
Aija Jansone
50€
№ чека 360/1715
Maija Krastiņa
50€
№ чека 2/1321