Условия

Покупай любой
продукт Selga

Регистрируй чек

Выигрывай каждый день 50, 100,
500, 1500€!

Регистрация

Период проведения акции: 23.09. – 04.11.2019.
Номер разрешения лотереи: 5908.

Введи своё имя
Введи свою фамилию
Введи 8-значное число
Введи номер чека
Необходимо согласиться с условиями
 1. Loterijas preču ražotājs ir SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, reģ. nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001, - turpmāk Ražotājs.
 2. „Laimē katru dienu savējiem par prieku!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 4. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 23. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 4. novembris.
 6. Loterijas prece: jebkurš SELGA produkts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.
 7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
 8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 9. Loterijā nevar piedalīties SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 3. novembrim, jāiegādājas viena loterijas prece jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, vecums, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
 1. 10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
 2. 10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
 1. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  1. 11.1.Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
  2. 11.2.Viens cilvēks (viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds) var laimēt vairākas reizes, tikai dažādās izlozēs, nevis vienas dienas izlozē.
 2. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs/pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
 3. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus .
 4. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Naudas balva 1500.00 EUR

1

1500.00

1500.00

Naudas balva 500.00 EUR

2

500.00

1000.00

Naudas balva 100.00 EUR

24

100.00

2400.00

Naudas balva 50.00 EUR

42

50.00

2100.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

7000.00

 1. Loterijā tiek noteiktas 30 (trīsdesmit) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods, par kādu notiek izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

24.09.2019. plkst. 11.00

23.09.2019. plkst. 00.00 – 23.09.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

25.09.2019. plkst. 11.00

24.09.2019. plkst. 00.00 – 24.09.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

26.09.2019. plkst. 11.00

25.09.2019. plkst. 00.00 – 25.09.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

27.09.2019. plkst. 11.00

26.09.2019. plkst. 00.00 – 26.09.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

30.09.2019. plkst. 11.00

27.09.2019. plkst. 00.00 – 29.09.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2

23.09.2019. plkst. 00.00 – 29.09.2019. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 100.00 EUR

2

01.10.2019. plkst. 11.00

30.09.2019. plkst. 00.00 – 30.09.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

02.10.2019. plkst. 11.00

01.10.2019. plkst. 00.00 – 01.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

03.10.2019. plkst. 11.00

02.10.2019. plkst. 00.00 – 02.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

04.10.2019. plkst. 11.00

03.10.2019. plkst. 00.00 – 03.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

07.10.2019. plkst. 11.00

04.10.2019. plkst. 00.00 – 06.10.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2

30.09.2019. plkst. 00.00 – 06.10.2019. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 100.00 EUR

2

08.10.2019. plkst. 11.00

07.10.2019. plkst. 00.00 – 07.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

09.10.2019. plkst. 11.00

08.10.2019. plkst. 00.00 – 08.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

10.10.2019. plkst. 11.00

09.10.2019. plkst. 00.00 – 09.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

11.10.2019. plkst. 11.00

10.10.2019. plkst. 00.00 – 10.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

14.10.2019. plkst. 11.00

11.10.2019. plkst. 00.00 – 13.10.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2

07.10.2019. plkst. 00.00 – 13.10.2019. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 100.00 EUR

2

23.09.2019. plkst. 00.00 – 13.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2

15.10.2019. plkst. 11.00

14.10.2019. plkst. 00.00 – 14.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

16.10.2019. plkst. 11.00

15.10.2019. plkst. 00.00 – 15.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

17.10.2019. plkst. 11.00

16.10.2019. plkst. 00.00 – 16.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

18.10.2019. plkst. 11.00

17.10.2019. plkst. 00.00 – 17.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

21.10.2019. plkst. 11.00

18.10.2019. plkst. 00.00 – 20.10.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2

14.10.2019. plkst. 00.00 – 20.10.2019. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 100.00 EUR

2

22.10.2019. plkst. 11.00

21.10.2019. plkst. 00.00 – 21.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

23.10.2019. plkst. 11.00

22.10.2019. plkst. 00.00 – 22.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

24.10.2019. plkst. 11.00

23.10.2019. plkst. 00.00 – 23.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

25.10.2019. plkst. 11.00

24.10.2019. plkst. 00.00 – 24.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

28.10.2019. plkst. 11.00

25.10.2019. plkst. 00.00 – 27.10.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2

21.10.2019. plkst. 00.00 – 27.10.2019. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 100.00 EUR

2

29.10.2019. plkst. 11.00

28.10.2019. plkst. 00.00 – 28.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

30.10.2019. plkst. 11.00

29.10.2019. plkst. 00.00 – 29.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

31.10.2019. plkst. 11.00

30.10.2019. plkst. 00.00 – 30.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

01.11.2019. plkst. 11.00

31.10.2019. plkst. 00.00 – 31.10.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 50.00 EUR

2

04.11.2019. plkst. 11.00

01.11.2019. plkst. 00.00 – 03.11.2019. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2

28.10.2019. plkst. 00.00 – 03.11.2019. plkst. 23.59

4 (četras) naudas balvas 100.00 EUR

2

14.10.2019. plkst. 00.00 – 03.11.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 500.00 EUR

2

23.09.2019. plkst. 00.00 – 03.11.2019. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 1500.00 EUR

2

Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37, 6. stāvs, Rīgā.

 1. Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
 3. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 69 (sešdesmit deviņi) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 69 (sešdesmit deviņi) pret 50000 (pieci tūkstoši).
 4. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 4. novembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.
 5. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
 6. Naudas balvu dokumentācija tiks kārtota pie Loterijas organizētājiem SIA „Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37, 6. stāvs, Rīga, LV-1010, savukārt balvas fiziski varēs saņemt ar pārskaitījumu Loterijas laimētāja norādītajā konta numurā.
 7. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvu saņemšanu līdz 2019. gada 19. novembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
 8. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 9. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 3. novembrim. Attēlotam loterijas preces nosaukumam SELGA, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
 10. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 11. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
 12. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 13. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.
 14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 15. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un, saskaņojot ar Ražotāju, paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
 16. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37, 6. stāvs, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 20. novembrim ar norādi Loterija “Laimē katru dienu savējiem par prieku!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
  1. 31.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 20. novembra, neizraisa juridiskas sekas.
  2. 31.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 17. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 18. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 19. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Laimē katru dienu savējiem par prieku”

Krājuma EAN Kods

Preces nosaukums

4750007817793

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g*

4750007817809

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

4750007817748

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g

4750007817762

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

4750007848216

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

4750007848209

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

4750007848575

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

4750007848568

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

4750007898594

Vaf. Selga tiramisu pildījumu 80g

4750007898570

Vaf. Selga brulē pildījumu 80g

4750007790287

Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 90g

4750007790294

Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 180g

4750007898549

Selga Kakao vaf.rullīši krēma pild.160g

4750007898525

Selga Vafeļu rullīši kokosr.pild.160g

4750007898204

Selga Sāļās vafeles ar maurloku garšu 95g

4750007898228

Selga Sāļās vafeles ar tomātu un bazilika garšu 95g

4750007689703

Šokolādes vaf. 3kg*

4750007813597

Vafeles ar citronu garšu 3kg

4750007689741

VANIĻAS vafeles 3kg

4750007847974

Vafeļu torte MOKA 350g*

4750007847981

Vafeļu torte RETRO 350g

4750007847998

Vafeļu torte KLASIKA 350g

4750007689512

SELGA 180g cep.*

4750007689574

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

4750007689536

SELGA ar Šokolādes g.180g*

4750007689543

SELGA ar Īru krēma g.180g

4750007848360

SELGA ar banānu garšu 180g

4750007789946

Selga ar karameļu garšu 180g

4750007790041

SELGA pilngraudu 180g cep.

4750007687426

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.

4750007790270

SELGA ar riekstu garšu 180g

4750007689482

SELGA 250g /mini/ cepumi

4750007848674

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

4750007689505

SELGA ar īru kr. g. 250g /Mini/cep.

4750007898143

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*

4750007898129

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g

4750007898259

SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g

4750007898242

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g

4750007898440

Selga Salty kliņģerīši ar sāli 125g

4750007898457

Selga Salty cep.bumbiņas ar sāli 150g

4750007898501

Selga Salty sāļie krekeri 110g

4750007898488

Selga Salty dub.tom.krekeri ar sier.pild.150g

4750007790065

Selga Salty siera cepumi 200g

4750007790003

SELGA Nature auzu cepumi 280g

4750007790010

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g

4750007790102

Selga Burtiņi 250g

4750007848698

Piparkūkas 450g

4750007164347

CIRKS 300g cepumi /PL/

4750007158346

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

4750007848919

SELGA Nature auzu maizcepumi 315 g

4750007848902

SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g

4750007101892

SELGA cepumi 5kg*

4750007688867

SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.

4750007789977

SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg

4750007136894

SELGA ar Īru krēma g.cep. 5kg

4750007687266

SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.

4750007790089

Selga Salty siera cepumi 3kg

4750007790096

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg

4750007790126

Selga Burtiņi ar sviestu 3kg

4750007848872

Piparkūkas 3,5kg

4750007687228

CIRKS 2,5kg cepumi /PL/

4750007687235

ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/

4750007790171

Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g

4750007790195

Selga cepumu bumbas tumšā šokolādē 120g

4750007790218

Selga mājas cepumi ar lazdu riekstiem 200g

4750007790225

Selga Mājas cepumi ar šok.un ķiršu gab.200g

Согласен на обработку моих данных

В соответствии с требованиями законодательства и регулы, касающейся безопасности сохранения персональных данных, при регистрации для участия в лотерее вы соглашаетесь с тем, что ООО «Visas Loterijas» осуществляет обработку персональных данных участников от имени OOО «Orkla Confectionery & Snacks». Имя, фамилия: требуется для обеспечения вашей идентификации в случае победы и для проверки достоверности представленных данных. Номер телефона: требуется, чтобы иметь возможность связаться с вами в случае победы. Номер проверки покупки: требуется для идентификации покупки, соответствия регистрации для лотереи. Я согласен, что в случае победы, при опубликовании моего имени, фамилии, номера квитанции о покупке, также будет опубликован приз.

Необходимо согласиться с условиями
Хочу получать новости по э-почте

Я согласен на обработку моих персональных данных в лотерее! А также в других лотереях или кампаниях в будущем с целью получения коммерческих объявлений или подобных предложений на указанный мной электронный адрес от OOО «Orkla Confectionery & Snacks» Данные будут храниться в течение 2 лет или до даты отказа. Я подтверждаю, что меня информировали о праве ознакомления, исправления, обработки, передачи и актуализации данных другому оператору, ограничивать права их обработки или отказа обрабатывать данные с отзыва моего согласия и требовать удаления данных. Я подтверждаю, что все представленные данные верны.

Не удалось пройти регистрацию, убедись, что заполнил регистрацию правильно.
Спасибо! Участие в лотереи зарегистрировано.

Победители

04.11.20191500€ — Aija Kravaine№ чека 0053054
04.11.2019500€ — Vita Hermansone№ чека 153/30370
04.11.2019100€ — Kaspars Strazdiņš№ чека 7/91862
04.11.2019100€ — Santa Lauva№ чека #00111951
04.11.2019100€ — Ļubova Blaževiča№ чека 0017451
04.11.2019100€ — Biruta Līga Laka№ чека 183/401
04.11.201950€ — Aleksejs Barans№ чека 272/127260
04.11.201950€ — Aija Janovska№ чека 350/183246
04.11.201950€ — Anete Ieleja№ чека 169/117398
01.11.201950€ — Ilona Štrausa№ чека 6/42068
31.10.201950€ — Oskars Zemels№ чека 118/22664
30.10.201950€ — Inta Pušņicka№ чека 613/209169
29.10.201950€ — Santa Lukstiņa№ чека 350/345
28.10.2019100€ — Ieva Grīsle№ чека 212/61441
28.10.2019100€ — Anta Sprukstēna№ чека 305/174334
28.10.2019100€ — Artūrs Mauriņš№ чека 00485182
28.10.2019100€ — Ieva Vītola№ чека 1046041
28.10.201950€ — Ilze Palabinska№ чека 36/461
28.10.201950€ — Silvija Līdaka№ чека 0071322
28.10.201950€ — Sandra Berzina№ чека 127/153310
25.10.201950€ — Nadežda Lemešonoka№ чека 97/535
24.10.201950€ — Juris Linde№ чека 10/25756
23.10.201950€ — Lauma Kalniņa№ чека 0013788
22.10.201950€ — Inta Junkure№ чека 101/46469
21.10.2019100€ — Diāna Sauka№ чека 46/224
21.10.2019100€ — Anžela Kaļiņina№ чека 98/197
21.10.2019100€ — Sanita Vezetiu№ чека 0030290
21.10.2019100€ — Iveta Brikšķe№ чека #00153923
21.10.201950€ — Evita Brikaine№ чека 40/110
21.10.201950€ — Diāna Dukse№ чека 138/44030
21.10.201950€ — Valija Ozoliņa№ чека 210/102386
18.10.201950€ — Judite Dunska№ чека 538/91164
17.10.201950€ — Ingars Škapars№ чека 00009557
16.10.201950€ — Jāzeps Gilučs№ чека 29/496
15.10.201950€ — Ivars Kairišs№ чека 167/460
14.10.2019500€ — Vilnis Jansons№ чека 219/132057
14.10.2019100€ — Agnese Ozoliņa№ чека 51/55337
14.10.2019100€ — Lauma Kalniņa№ чека 100/107276
14.10.2019100€ — Jūlija Rimare№ чека 17/26383
14.10.2019100€ — Ingrida Lāma№ чека 58/251
14.10.201950€ — Ildze Tērauda№ чека 89/36663
14.10.201950€ — Linda Sparāne№ чека 234/83902
14.10.201950€ — Baiba Ozollapa№ чека #00184269
11.10.201950€ — Astrīda Arnava№ чека 345/160546
10.10.201950€ — Ņina Proško№ чека 73/380
09.10.201950€ — Vita Veidemane№ чека #00122019
08.10.201950€ — Gunita Mogile№ чека 01199786
07.10.201950€ — Dina Ievīte№ чека 0025537
07.10.201950€ — Inta Pētersone№ чека 378489
07.10.201950€ — Sarmīte Gajevska№ чека 00083496
07.10.2019100€ — Anita Freipica№ чека 185/339
07.10.2019100€ — Lidija Guseva№ чека 461/110
07.10.2019100€ — Viktors Mihailovs№ чека 095760591257605
07.10.2019100€ — Andris Kļaviņš№ чека 423/344
04.10.201950€ — Igors Vītols№ чека 150/40022
03.10.201950€ — Guntis Sosins№ чека 73/26359
02.10.201950€ — Aivars Stvriņs№ чека 399/91861
01.10.201950€ — Tatjana Cīrule№ чека 247/116920
30.09.2019100€ — Amirs Džurabajevs№ чека 101/396
30.09.2019100€ — Vija Doveika№ чека 1159357
30.09.2019100€ — Aleksis Kinašs№ чека 610/559
30.09.2019100€ — Mārīte Orniņa№ чека 223/608
30.09.201950€ — Valija Jasmane№ чека 0080678
30.09.201950€ — Ella Kalniņa№ чека 00674286
30.09.201950€ — Tanjana Biktaševa№ чека 33/38910
27.09.201950€ — Valdis Pelšs№ чека 486/83477
26.09.201950€ — Nataļja Ževņaka№ чека 447/475
25.09.201950€ — Elīna Krūmiņa№ чека 107/247
24.09.201950€ — Iveta Mališeva№ чека 362/127