Выиграй радостный
момент!

Правила

Купи любой
продукт «Selga»

Зарегистрируй чек
на selgaloterija.lv

Выигрывай призы каждую
неделю!

Регистрация

Введи своё имя
Введи свою фамилию
Введи номер чека
Введи 8-значное число
Norādi savu vecumu
Norādi pareizu epastu
Необходимо согласиться с условиями

Preču loterijas “Laimē prieka brīdi!” noteikumi

 1. Loterijas preču ražotājs: SIA “Orkla Latvija”, reģ. nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001 - turpmāk Izplatītājs.
 2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  1. 3.1. Loterijas prece: jebkurš SELGA produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
  2. 3.2. Sveramie cepumi un vafeles jāiegādājas vismaz 100g.
 4. Loterijas norises laiks :
  1. 4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 29. marts. Loterijas norises beigu datums: 2021. gada 24. maijs.
  2. 4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2021. gada 29. marta līdz 2021. gada 23. maijam.
 5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Ģimenes lidojums gaisa balonā

1

490.00

490.00

Dāvanu karte no Baltvilla 200.00 EUR vērtībā

8

200.00

1600.00

Velosipēds

8

261.05

2088.40

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

4178.40

 1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. 6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  2. 6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 17 (septiņpadsmit) pret 50000 (piecdesmiit tūkstoši).
 2. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2021. gada 29. marta līdz 2021. gada 23. maijam,jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts (s veramie cepumi un vafeles jāiegādājas vismaz 100g) jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
  • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  1. 7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  2. 7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  3. 7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  4. 7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  5. 7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 1. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 2. Loterijā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

  Izlozes norises laiks

  Periods par kādu notiek izloze

  Izlozētās balvas un skaits

  Rezervisti

  06.04.2021. plkst. 11.00

  29.03.2021. plkst. 00.00 – 05.04.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  12.04.2021. plkst. 11.00

  06.04.2021. plkst. 00.00 – 11.04.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  19.04.2021. plkst. 11.00

  12.04.2021. plkst. 00.00 – 18.04.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  26.04.2021. plkst. 11.00

  19.04.2021. plkst. 00.00 – 25.04.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  05.05.2021. plkst. 11.00

  26.04.2021. plkst. 00.00 – 04.05.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  10.05.2021. plkst. 11.00

  05.05.2021. plkst. 00.00 – 09.05.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  17.05.2021. plkst. 11.00

  10.05.2021. plkst. 00.00 – 16.05.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  24.05.2021. plkst. 11.00

  17.05.2021. plkst. 00.00 – 23.05.2021. plkst. 23.59

  1 (viena) Baltvilla dāvanu karte 200.00 EUR vērtībā;

  1 (viens) velosipēds

  2 (divi) katram balvas veidam

  29.03.2021. plkst. 00.00 – 23.05.2021. plkst. 23.59

  1 (viens) ģimenes lidojums gaisa balonā

  2 (divi)

  1. 9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
  2. 9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
  3. 9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 1. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 24. maijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.
 2. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  1. 11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 7. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
  2. 11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  3. 11.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  4. 11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 29. marta līdz 2021. gada 23. maijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam Selga vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
  5. 11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   1. 11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   2. 11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   3. 11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   4. 11.5.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   5. 11.5.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
  6. 11.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 3. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2021. gada 8. jūnijam ar norādi Loterija “Laimē prieka brīdi!”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  1. 12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  2. 12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 4. Loterijā nevar piedalīties SIA “Orkla Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 5. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  1. 14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  2. 14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  3. 14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Laimē prieka brīdi!””

EAN Kods

Preces nosaukums

4750007817793

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g

4750007817809

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

4750007817748

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g

4750007817762

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

4750007848216

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

4750007848209

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

4750007848575

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

4750007848568

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

4750007790287

Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 90g

4750007790294

Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 180g

4750007790331

Selga kakao vaf.rullīši ar krēma pild.160g/20gab.

4750007790355

Selga vaf.rullīši ar kokosriekstu pild.160g/20gab.

4750007790386

Selga mini vafeles ar vaniļas garšu 250g

4750007790379

Selga mini vafeles ar šokolādes garšu 250g

Vafeles (sver.) - jāiegādājas vismaz 100g

4750007790591

Vaf.Selga ar šokolādes garšu 3,6kg

4750007790607

Vafeles Selga ar citronu garšu 3,6kg

4750007790614

Vafeles Selga ar vaniļas garšu 3,6kg

Vafeļu tortes

4750007898402

Vāverīte 350g glazēta vafeļu torte*

4750007898389

Lācītis Ķepainītis 350g glaz. vafeļu t.

4750007848223

Vafeļu torte TRIFELE 350g

4750007847974

Vafeļu torte MOKA 350g*

4750007847981

Vafeļu torte RETRO 350g

4750007847998

Vafeļu torte KLASIKA 350g

4750007790621

Vafeļu torte KAPRĪZE 350g

4750007848391

VĀVERĪTE 40g vaf. torte

4750007848384

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS 40g glaz.vaf.t.

Cepumi (fasēti)

4750007689512

SELGA 180g cep.*

4750007689574

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

4750007689536

SELGA ar Šokolādes g.180g*

4750007848360

SELGA ar banānu garšu 180g

4750007789946

Selga ar karameļu garšu 180g*

4750007790041

SELGA pilngraudu 180g cep.

4750007790270

Selga ar riekstu garšu 180g

4750007687426

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.

4750007689482

SELGA 250g /mini/ cepumi

4750007848674

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

4750007898143

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*

4750007898129

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g

4750007898242

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g

4750007790003

SELGA Nature auzu cepumi 280g

4750007790010

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g

4750007790102

Selga Burtiņi 250g

4750007790171

Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g

4750007790195

Selga cepumu bumbas tumš.šokolādē 120g

4750007790843

Selga Mafinu cepumi ar ogām un balto šokolādi 175g

4750007790867

Selga Mafinu cepumi ar šokolādi 175g

4750007848698

Piparkūkas 450g

4750007164347

CIRKS 300g cepumi /PL/

4750007158346

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

4750007848902

SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g~

4750007790782

Selga Nature mini šok. cep. ar lazdu riekst. 130g

4750007790799

Selga Nature mini cep. ar šokolādes gab. 130g

4750007898679

Selga sviesta cep. ar lazdu riekstiem 150g

4750007898655

Selga sviesta cep. ar šok.un ķiršu gab.150g

4750007898631

Selga Šahs cepumi ar ieb.piena garšu 250g

4750007898617

Selga Ķepiņa cepumi ar kakao 250g

4750007898815

Selga ar citronu garšu 180g cepumi

4750007898839

Selga ar kokosriekstu garšu 180g cepumi

4750007898891

Selga kakao vaf. rullīši ar šokolādes krēma pild. 160g

4750007898877

Selga vaf.rullīši ar sāļās karameles krēma pild.160g/Pavasaris2021

4750007898938

Selga Cepumi un sāļie zemesrieksti piena šokolādē 120g

4750007898952

SELGA Nature auzu cep. ar sēklām 280g

4750007898914

Vaf. SELGA ar dzērveņu garšu 180g

Cepumi (sver.) - jāiegādājas vismaz 100g

4750007101892

SELGA cepumi 5kg*

4750007790935

SELGA 1kg cepumi

4750007688867

SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.

4750007790942

Selga ar iebiezinātā piena garšu 1 kg cepumi

4750007789977

SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg

4750007790959

Selga ar šokolādes garšu 1kg cepumi

4750007790652

Selga ar īru krēma garšu 3kg/Mini cep.

4750007687266

SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.

4750007790096

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg

4750007790126

Selga Burtiņi ar sviestu 3kg

4750007848872

Piparkūkas 3,5kg*

4750007687228

CIRKS 2,5kg cepumi /PL/

4750007687235

ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/

Согласен на обработку моих данных

В соответствии с требованиями законодательства и регулы, касающейся безопасности сохранения персональных данных, при регистрации для участия в лотерее вы соглашаетесь с тем, что ООО «Visas Loterijas» осуществляет обработку персональных данных участников от имени OOO «Orkla Latvija». Имя, фамилия: требуется для обеспечения вашей идентификации в случае победы и для проверки достоверности представленных данных. Номер телефона: требуется, чтобы иметь возможность связаться с вами в случае победы. Номер проверки покупки: требуется для идентификации покупки, соответствия регистрации для лотереи. Я согласен, что в случае победы, при опубликовании моего имени, фамилии, номера квитанции о покупке, также будет опубликован приз.

Необходимо согласиться с условиями
Хочу получать новости по э-почте

Я согласен на обработку моих персональных данных в лотерее! А также в других лотереях или кампаниях в будущем с целью получения коммерческих объявлений или подобных предложений на указанный мной электронный адрес от OOO «Orkla Latvija» Данные будут храниться в течение 2 лет или до даты отказа. Я подтверждаю, что меня информировали о праве ознакомления, исправления, обработки, передачи и актуализации данных другому оператору, ограничивать права их обработки или отказа обрабатывать данные с отзыва моего согласия и требовать удаления данных. Я подтверждаю, что все представленные данные верны.

Не удалось пройти регистрацию, убедись, что заполнил регистрацию правильно.
Спасибо! Участие в лотереи зарегистрировано.

Номер лотереи: 6643 · Период проведения лотереи: 29.03.–24.05.2021.

Победители

24.05.2021

Eduards Katājevs
Ģimenes lidojums gaisa balonā
№ чека 8644
Elīna Dobre
Velosipēds
№ чека 3000188596
Andis Strungs
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 124/75890

17.05.2021

Daina Upeniece
Velosipēds
№ чека 149/279649
Marita Šermuka
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 339/427150

10.05.2021

Larisa Gaidašova
Velosipēds
№ чека 94/63918
Pēteris Jaudzems
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 231/840

05.05.2021

Jekaterina Mosjagina
Velosipēds
№ чека 44/220043
Vizma Artamonova
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 132/259342

26.04.2021

Vents Dalbiņš
Velosipēds
№ чека 314/893
Karina Babasjana
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 454565

19.04.2021

Dagnija Trūle
Velosipēds
№ чека 240/401601
Jūlija Vlasova
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 49/763

12.04.2021

Arturs Tračums
Velosipēds
№ чека 11573
Selga Mālniece
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 56/885

06.04.2021

Inga Siliņa
Velosipēds
№ чека 176/790
Elīna Ansule
Baltvilla dāvanu karte
№ чека 0304797