Kampaņas periods: 31.03.2020. – 25.05.2020. Loterijas atļaujas Nr.: 6133.

Noteikumi

Pērc jebkuru
Selga produktu

Reģistrē čeku

Iegriez Laimes ratu

Laimē kādu no
lieliskajām balvām

Reģistrācija

Ievadi savu vārdu
Ievadi savu uzvārdu
Ievadi 8 ciparu skaitli
Ievadi čeka numuru
Piekrītu loterijas noteikumiem
Noteikumiem ir jāpiekrīt

1. Loterijas preču ražotājs ir SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, reģistrācijas nr.: 40103217882, Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001, - turpmāk Ražotājs.

2. „Iegriez un laimē!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128 - turpmāk Loterijas organizētājs.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises teritorija - jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5. Loterijas norises sākuma datums ir 2020. gada 31. marts. Loterijas norises beigu datums ir 2020. gada 26. maijs.

6. Loterijas prece: jebkurš zīmola SELGA produkts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā nevar piedalīties SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 31. marta līdz 2020. gada 25. maijam, jāiegādājas vismaz viens zīmola SELGA loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un tas jāreģistrē Loterijai:

  • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds un pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs.

10.1. Ja reģistrācija mājas lapā www.selgaloterija.lv notiek veiksmīgi, monitorā parādās laimes rats. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.

10.2. Pēc veiksmīgas reģistrācijas, Loterijas dalībniekam ekrānā parādās laimes rats. Pēc laimes rata iegriešanas, tas apstājas uz kāda no laukiem:

  • velosipēds Romet Rambler;
  • Samsung Galaxy A10 ;
  • 50.00 EUR
  • termoss vai
  • SELGA produktu komplekts.

10.3. Ratam, apstājoties uz kāda no balvu laukiem, ekrānā parādās paziņojums, ka dalībnieks ir reģistrēts nākošajai izlozei par konkrēto balvu, kas uzgriezta ratā.

10.4. Dienas laikā dalībniekiem iespējams uzgriezt jebkuru laimes rata lauku. Viens pirkums, viens čeka numurs dod iespēju griezt ratu tikai vienu reizi.

10.5. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “ Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.punktam” , loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

10.6. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

11. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

12. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vairākas reizes, bet ne vairāk kā vienu balvu vienā dienā.

13. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs / pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

14. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus .

15. Balvu fonds:

Balva

Skaits

Samsung Galaxy A10

8

Velosipēds Romet Rambler

8

Naudas balvas 50.00 EUR

20

Termoss

56

SELGA produktu komplekts*

56

*SELGA produktu komplekts: 1 gb. SELGA cepumi 180g; 1 gb. Vafeles SELGA ar šokolādes g. 180g; 1 gb. SELGA cepumu bumbas piena šokolādē 120g; 1 gb. SELGA mājas cepumi ar lazdu riekstiem 200g; 1 gb. SELGA dubultie cepumi ar lazdu riekstu pildījumu 190g; 1 gb. Vafeļu torte RETRO.

Kopējais balvu skaits ir 148 balvas. Kopējā balvu vērtība ir 4706.27 EUR iesk. PVN.

16. Loterijā tiek noteiktas 36 (trīsdesmit sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

01.04.2020. plkst. 11.00

31.03.2020. plkst. 00.00 – 31.03.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

02.04.2020. plkst. 11.00

01.04.2020. plkst. 00.00 – 01.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

03.04.2020. plkst. 11.00

02.04.2020. plkst. 00.00 – 02.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

06.04.2020. plkst. 11.00

03.04.2020. plkst. 00.00 – 05.04.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) termosi;

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

07.04.2020. plkst. 11.00

06.04.2020. plkst. 00.00 – 06.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

31.03.2020. plkst. 00.00 – 06.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

2 (divas) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

08.04.2020. plkst. 11.00

07.04.2020. plkst. 00.00 – 07.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

09.04.2020. plkst. 11.00

08.04.2020. plkst. 00.00 – 08.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

14.04.2020. plkst. 11.00

09.04.2020. plkst. 00.00 – 13.04.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) termosi;

5 (pieci) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

07.04.2020. plkst. 00.00 – 13.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

15.04.2020. plkst. 11.00

14.04.2020. plkst. 00.00 – 14.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

16.04.2020. plkst. 11.00

15.04.2020. plkst. 00.00 – 15.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

17.04.2020. plkst. 11.00

16.04.2020. plkst. 00.00 – 16.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

20.04.2020. plkst. 11.00

17.04.2020. plkst. 00.00 – 19.04.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) termosi;

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

21.04.2020. plkst. 11.00

20.04.2020. plkst. 00.00 – 20.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

14.04.2020. plkst. 00.00 – 20.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

2 (divas) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

22.04.2020. plkst. 11.00

21.04.2020. plkst. 00.00 – 21.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

23.04.2020. plkst. 11.00

22.04.2020. plkst. 00.00 – 22.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

24.04.2020. plkst. 11.00

23.04.2020. plkst. 00.00 – 23.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

27.04.2020. plkst. 11.00

24.04.2020. plkst. 00.00 – 26.04.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) termosi;

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

28.04.2020. plkst. 11.00

27.04.2020. plkst. 00.00 – 27.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

21.04.2020. plkst. 00.00 – 27.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

29.04.2020. plkst. 11.00

28.04.2020. plkst. 00.00 – 28.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

30.04.2020. plkst. 11.00

29.04.2020. plkst. 00.00 – 29.04.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

05.05.2020. plkst. 11.00

30.04.2020. plkst. 00.00 – 04.05.2020. plkst. 23.59

5 (pieci) termosi;

5 (pieci) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

28.04.2020. plkst. 00.00 – 04.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

2 (divas) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

06.05.2020. plkst. 11.00

05.05.2020. plkst. 00.00 – 05.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

07.05.2020. plkst. 11.00

06.05.2020. plkst. 00.00 – 06.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

08.05.2020. plkst. 11.00

07.05.2020. plkst. 00.00 – 07.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

11.05.2020. plkst. 11.00

08.05.2020. plkst. 00.00 – 10.05.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) termosi;

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

12.05.2020. plkst. 11.00

11.05.2020. plkst. 00.00 – 11.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

05.05.2020. plkst. 00.00 – 11.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

13.05.2020. plkst. 11.00

12.05.2020. plkst. 00.00 – 12.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

14.05.2020. plkst. 11.00

13.05.2020. plkst. 00.00 – 13.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

15.05.2020. plkst. 11.00

14.05.2020. plkst. 00.00 – 14.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

18.05.2020. plkst. 11.00

15.05.2020. plkst. 00.00 – 17.05.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) termosi;

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

19.05.2020. plkst. 11.00

18.05.2020. plkst. 00.00 – 18.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

12.05.2020. plkst. 00.00 – 18.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

2 (divas) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

20.05.2020. plkst. 11.00

19.05.2020. plkst. 00.00 – 19.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

21.05.2020. plkst. 11.00

20.05.2020. plkst. 00.00 – 20.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

22.05.2020. plkst. 11.00

21.05.2020. plkst. 00.00 – 21.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

25.05.2020. plkst. 11.00

22.05.2020. plkst. 00.00 – 24.05.2020. plkst. 23.59

3 (trīs) termosi;

3 (trīs) produktu komplekti

2 (divi) katram balvu veidam

26.05.2020. plkst. 11.00

25.05.2020. plkst. 00.00 – 25.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) termoss;

1 (viens) produktu komplekts

2 (divi) katram balvu veidam

19.05.2020. plkst. 00.00 – 25.05.2020. plkst. 23.59

1 (viens) Samsung Galaxy A10;

1 (viens) velosipēds Romet Rambler

3 (trīs) naudas balvas 50.00 EUR

2 (divi) katram balvu veidam

17. Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

18. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

19. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50 000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 148 (viens simts četrdesmit astoņi) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 148 (viens simts četrdesmit astoņi) pret 50 000 (piecdesmit tūkstoši).

20. Laimētāji tiek publicēti mājas lapā www.selgaloterija.lv nākamās darba dienas laikā.

21. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 26. maijā, līdz 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.

22. Visi laimētāji tiks informēti arī personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

23. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 9. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.

24. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.

25. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 31. marta līdz 2020. gada 25. maijam. Attēlotam loterijas preces nosaukumam SELGA , kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

26. Ja Loterijas laimētājs:

26.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

26.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

26.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

26.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

26.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju, balva netiek izsniegta.

27. Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

28. Loterijas organizētājam, Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

29. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

30. Loterijas organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

31. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

32. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 10. jūnijam ar norādi Loterija “Iegriez un laimē!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2020. gada 10. jūnija, neizraisa juridiskas sekas.

33.1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

34. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

35. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

36. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Rīgā, 2020. gada 17. janvārī


Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Iegriez un laimē!

EAN Kods

Preces nosaukums

4750007817793

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g

4750007817809

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

4750007817748

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g

4750007817762

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

4750007848216

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

4750007848209

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

4750007848575

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

4750007848568

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

4750007790287

Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 90g

4750007790294

Vaf. SELGA ar kokosriekstu garšu 180g

4750007790331

Selga kakao vaf.rullīši ar krēma pild.160g/20gab.

4750007790355

Selga vaf.rullīši ar kokosriekstu pild.160g/20gab.

4750007790386

Selga mini vafeles ar vaniļas garšu 250g

4750007790379

Selga mini vafeles ar šokolādes garšu 250g

4750007898402

Vāverīte 350g glazēta vafeļu torte*

4750007898389

Lācītis Ķepainītis 350g glaz. vafeļu t.

4750007848223

Vafeļu torte TRIFELE 350g

4750007847974

Vafeļu torte MOKA 350g*

4750007847981

Vafeļu torte RETRO 350g

4750007847998

Vafeļu torte KLASIKA 350g

4750007790621

Vafeļu torte KAPRĪZE 350g

4750007848391

VĀVERĪTE 40g vaf. torte

4750007848384

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS 40g glaz.vaf.t.

4750007689512

SELGA 180g cep.*

4750007689574

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

4750007689536

SELGA ar Šokolādes g.180g*

4750007848360

SELGA ar banānu garšu 180g

4750007789946

Selga ar karameļu garšu 180g*

4750007790041

SELGA pilngraudu 180g cep.

4750007790270

Selga ar riekstu garšu 180g

4750007687426

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.

4750007689482

SELGA 250g /mini/ cepumi

4750007848674

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

4750007689505

SELGA ar īru kr. g. 250g /Mini/cep.~

4750007898143

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*

4750007898129

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g

4750007898259

SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g

4750007898242

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g

4750007790003

SELGA Nature auzu cepumi 280g

4750007790010

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g

4750007790102

Selga Burtiņi 250g

4750007790171

Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g

4750007790195

Selga cepumu bumbas tumš.šokolādē 120g

4750007790218

Selga mājas cep.ar lazdu riekstiem 200g

4750007790225

Selga mājas cep.ar šok.un ķiršu gab.200g

4750007848698

Piparkūkas 450g

4750007164347

CIRKS 300g cepumi /PL/

4750007158346

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

4750007848919

SELGA Nature auzu maizcepumi 315 g

4750007848902

SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g

Piekrītu manu datu apstrādei

Reģistrējoties dalībai loterijā, Jūs piekrītat, ka: SIA “Orkla Confectionery & Snacks” veic šādu loterijas “Iegriez un laimē!” dalībnieku personas datu apstrādi: Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju laimesta gadījumā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību. Tālruņa numurs: nepieciešama, lai varētu ar Jums sazināties gadījumā, ja būsiet laimējis. Pirkuma čeka numurs: nepieciešams, lai identificētu pirkuma veikšanu, reģistrācijas atbilstību loterijai.

Datu apstrādei ir jāpiekrīt
Vēlos saņemt jaunumus epastā

Piekrītu savu personas datu apstrādei loterijā “Iegriez un laimē!”, lai saņemtu komerciālus paziņojumus, reklāmas sūtījumus, īpašos piedāvājumus vai līdzīgus piedāvājumus un pakalpojumus uz savu norādīto e-pasta adresi no SIA “Orkla Confectionery & Snacks”. Dati tiks uzglabāti 2 gadus vai līdz atteikšanās brīdim. Ar šo apstiprinu, ka esmu informēts par tiesībām iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātājiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim, ierobežot to apstrādi vai atteikties no datu apstrādes atsaucot savu sniegto piekrišanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu. Apliecinu, ka iesniegtie dati ir mani, tie ir precīzi un patiesībai atbilstoši.

Paldies! Dalība loterijā reģistrēta.
Reģistrēties izlozei, iegriežot ratu

Loterijas atļaujas Nr.: 6133.

Laimētāji

26.05.2020Samsung Galaxy A10 — Linda Ķemnicačeka nr. 30/468
26.05.2020Velosipēds Romet Rambler — Ineta Vīksnačeka nr. 144/153331
26.05.202050€ — Aija Kusiņačeka nr. 189/66372
26.05.202050€ — Baiba Saulītečeka nr. 109/224
26.05.202050€ — Ligita Gailečeka nr. 411900
26.05.2020Termoss — Niks Ļeoņenkočeka nr. 0185850
26.05.2020Produktu komplekts — Eda Ansonečeka nr. #00322132
25.05.2020Termoss — Nora Renkvicačeka nr. 144/162683
25.05.2020Termoss — Jānis Skrūzkalnsčeka nr. 000305803
25.05.2020Termoss — Līga Miknačeka nr. 00150341
25.05.2020Produktu komplekts — Vija Fedotovačeka nr. 159/101147
25.05.2020Produktu komplekts — Marina Klimenkinačeka nr. 266/130563
25.05.2020Produktu komplekts — Antra Mazikačeka nr. 00296989
22.05.2020Termoss — Nora Taubergačeka nr. 70/76995
22.05.2020Produktu komplekts — Diāna Elziņačeka nr. 201/188
21.05.2020Termoss — Māris Miezītisčeka nr. 171/33718
21.05.2020Produktu komplekts — Daiga Jerumačeka nr. 252/610
20.05.2020Termoss — Lauma Kalninačeka nr. 67/410806
20.05.2020Produktu komplekts — Victor Kinalčeka nr. 93/218
19.05.2020Samsung Galaxy A10 — Sintija Eglītečeka nr. 18447721
19.05.2020Velosipēds Romet Rambler — Andis Maurītisčeka nr. 80/179719
19.05.202050€ — Erika Lejniecečeka nr. 1398
19.05.202050€ — Gunta Mačulānečeka nr. 204/90299
19.05.2020Termoss — Inga Pekšačeka nr. 104/134
19.05.2020Produktu komplekts — Antra Zālītečeka nr. 79/689
18.05.2020Termoss — Iveta Kalniņačeka nr. 36/211
18.05.2020Termoss — Juris Stankevicsčeka nr. 55/147592
18.05.2020Termoss — Agneta Berzinačeka nr. 65/416
18.05.2020Produktu komplekts — Inita Çulkstēnačeka nr. 366/243310
18.05.2020Produktu komplekts — Liene Lazdiņačeka nr. 289/183717
18.05.2020Produktu komplekts — Indra Stemperečeka nr. 154/366
15.05.2020Termoss — Mairita Jansonečeka nr. 326/569
15.05.2020Produktu komplekts — Santa Bonopartečeka nr. #00067478
14.05.2020Termoss — Natālija Paeglečeka nr. 78/204
14.05.2020Produktu komplekts — Aleksejs Melkumovsčeka nr. 364/36058
13.05.2020Termoss — Gunta Dabolačeka nr. 181556
13.05.2020Produktu komplekts — Dace Otaņķečeka nr. 0100793
12.05.2020Samsung Galaxy A10 — Monta Puriņačeka nr. 38/181
12.05.2020Velosipēds Romet Rambler — Salvis Ozoliņščeka nr. PP-0901
12.05.202050€ — Mārtiņš Dambergsčeka nr. 288/138588
12.05.202050€ — Iveta Morozačeka nr. 190/118411
12.05.202050€ — Andris Upītisčeka nr.  219736
12.05.2020Termoss — Areta Mazdrevicačeka nr. 183/133020
12.05.2020Produktu komplekts — Ivars Sakssčeka nr. 4/181866
11.05.2020Termoss — Leonards Ludzenieksčeka nr. 82/539
11.05.2020Termoss — Andrejs Cvetkovsčeka nr. 410/27683
11.05.2020Termoss — Sanita Kaļķečeka nr. 130/419
11.05.2020Produktu komplekts — Sandra Zaltečeka nr. 0044108
11.05.2020Produktu komplekts — Jurijs Caunečeka nr. 90/444
11.05.2020Produktu komplekts — Vladimirs Karpovsčeka nr. 350/249585
08.05.2020Termoss — Sindija Mednečeka nr. 318/604
08.05.2020Produktu komplekts — Evita Blūma-Šķiliņačeka nr. 567101
07.05.2020Termoss — Anna Kosovačeka nr. #00083279
07.05.2020Produktu komplekts — Dace Margevičačeka nr. 106/100426
06.05.2020Termoss — Saiva Apsītečeka nr. 6133
06.05.2020Produktu komplekts — Astra Kalvečeka nr. 46/173
05.05.2020Samsung Galaxy A10 — Egils Dacisčeka nr. 9/573
05.05.2020Velosipēds Romet Rambler — Gita Kalniņačeka nr. 0149995
05.05.202050€ — Biruta Akulačeka nr. 287/723
05.05.202050€ — Daiga Jackivačeka nr. 216/268459
05.05.2020Termoss — Ilze Čerņavskačeka nr. 306/255930
05.05.2020Termoss — Ilze Gailītečeka nr. 618/448
05.05.2020Termoss — Kaspars Ozolsčeka nr. 45057789
05.05.2020Termoss — Jelena Poļakovačeka nr. 0126740
05.05.2020Termoss — Evija Kreišmanečeka nr. 21/99454
05.05.2020Produktu komplekts — Sanda Rižačeka nr. 0122741
05.05.2020Produktu komplekts — Iveta Lukšočeka nr. #00302880
05.05.2020Produktu komplekts — Linda Rēvelečeka nr. 173/83335
05.05.2020Produktu komplekts — Vija Ozolačeka nr. 095760592404502
05.05.2020Produktu komplekts — Valerijs Vdovinsčeka nr. 222/198888
30.04.2020Termoss — Inita Dancečeka nr. 0044772
30.04.2020Produktu komplekts — Marita Janovskačeka nr. 252/312737
29.04.2020Termoss — Anžela Lasmanečeka nr. 22/362
29.04.2020Produktu komplekts — Daina Krekšinačeka nr. 18/58618
28.04.2020Samsung Galaxy A10 — Vija Mālniecečeka nr. 51/235
28.04.2020Velosipēds Romet Rambler — Andris Otomersčeka nr. 319/459
28.04.202050€ — Aija Intenbergačeka nr. 84/95501
28.04.202050€ — Jevgeņijs Mihailovsčeka nr. 70/299460
28.04.202050€ — Signe Straubergačeka nr. 265/580
28.04.2020Termoss — Tatjana Plaksinačeka nr. 90/255967
28.04.2020Produktu komplekts — Liene Unāmečeka nr. 68/11919
27.04.2020Termoss — Violeta Skrebačeka nr. 310/686
27.04.2020Termoss — Ludmila Rozečeka nr. 353/663
27.04.2020Termoss — Lucija Ostrovska-Jankovskačeka nr. 76/93204
27.04.2020Produktu komplekts — Jeļena Levinačeka nr. 390/50881
27.04.2020Produktu komplekts — Elizabete Ločmelečeka nr. 178/22084
27.04.2020Produktu komplekts — Haralds Bethersčeka nr. 6/184313
24.04.2020Termoss — Gunta Erenbergačeka nr. 49/162593
24.04.2020Produktu komplekts — Irēna Peškočeka nr. 0044518
23.04.2020Termoss — Marina Artjuhačeka nr. 252/163379
23.04.2020Produktu komplekts — Lidija Gusevačeka nr. 193/551
22.04.2020Termoss — Vladimirs Mihailovsčeka nr. 375/112463
22.04.2020Produktu komplekts — Ilze Baumanečeka nr. 232/89721
21.04.2020Samsung Galaxy A10 — Dita Lūsečeka nr. 150/29419
21.04.2020Velosipēds Romet Rambler — Andrejs Kornejevsčeka nr. 104/26156
21.04.202050€ — Artūrs Folkmanisčeka nr. 120/450
21.04.202050€ — Tatjana Koročkinačeka nr. 173/102463
21.04.2020Termoss — Aivars Brūnsčeka nr. 263/132612
21.04.2020Produktu komplekts — Ruta Penēzečeka nr. 209/581
20.04.2020Termoss — Lilita Dukurečeka nr. 13/91911
20.04.2020Termoss — Reinis Sproģisčeka nr. 89/164552
20.04.2020Termoss — Natalia Bernatovicusčeka nr. 258/204
20.04.2020Produktu komplekts — Toms Miezisčeka nr. 121/75589
20.04.2020Produktu komplekts — Audris Bergmanisčeka nr. 233/193
20.04.2020Produktu komplekts — Melita Lielupečeka nr. 0082930
17.04.2020Termoss — Daina Ābelečeka nr. 221421
17.04.2020Produktu komplekts — Andžs Pūpolsčeka nr. 90/443
16.04.2020Termoss — Gunita Rukmanečeka nr. 70/176
16.04.2020Produktu komplekts — Mārīte Samovičačeka nr. 310/219725
15.04.2020Termoss — Edgars Lemešonoksčeka nr. 0014304
15.04.2020Produktu komplekts — Natalija Semjonovačeka nr. 00019313
14.04.2020Samsung Galaxy A10 — Zaiga Atslegačeka nr. 155/119974
14.04.2020Velosipēds Romet Rambler — Inta Šplītačeka nr. 230/98013
14.04.202050€ — Irina Čučukinačeka nr. 138/69457
14.04.202050€ — Ineta Grīnvaldečeka nr. 267/505
14.04.202050€ — Oksana Rubcovačeka nr. 113/100165
14.04.2020Termoss — Līga Ģērmanečeka nr. 79/181662
14.04.2020Termoss — Filipp Solovjovčeka nr. 149/102114
14.04.2020Termoss — Gints Gulbisčeka nr. 00021290
14.04.2020Termoss — Egija Pošeikočeka nr. 113/84293
14.04.2020Termoss — Annija Šreitmanečeka nr. 161/81724
14.04.2020Produktu komplekts — Nauris Lasmanisčeka nr. 273/48573
14.04.2020Produktu komplekts — Magdalena Rozite-Kalninačeka nr. 53/92971
14.04.2020Produktu komplekts — Dace Švaglečeka nr. 00179794
14.04.2020Produktu komplekts — Anita Kukšačeka nr. 4750007689574
14.04.2020Produktu komplekts — Māra Klinovičačeka nr. 140/95259
09.04.2020Termoss — Aleksandrs Karočeka nr. 0108261
09.04.2020Produktu komplekts — Natālija Pīlipačeka nr. 0081325
08.04.2020Termoss — Anete Čeksterečeka nr. 19/52075
08.04.2020Produktu komplekts — Ina Žukovskačeka nr. 368/194630
07.04.2020Samsung Galaxy A10 — Inguna Skujiņačeka nr. 304/238746
07.04.2020Velosipēds Romet Rambler — Līva Meijerečeka nr. 0118686
07.04.202050€ — Vēsma Ozolačeka nr. 78/428
07.04.202050€ — Baiba Putniņa-Baldonečeka nr. 275130
07.04.2020Termoss — Aiga Vilkaulečeka nr. 035667
07.04.2020Produktu komplekts — Natālija Ivanovačeka nr. 217/219686
06.04.2020Termoss — Pēteris Galvonsčeka nr. 19/36470
06.04.2020Termoss — Sanita Vahitovačeka nr. 00050936
06.04.2020Termoss — Raina Stīpniecečeka nr. 293/39235
06.04.2020Produktu komplekts — Guna Džerinačeka nr. 0179051
06.04.2020Produktu komplekts — Anželika Santalovačeka nr. 199/579
06.04.2020Produktu komplekts — Kārlis Šīronsčeka nr. 40/86762
03.04.2020Termoss — Daina Freibergačeka nr. 21/163656
03.04.2020Produktu komplekts — Ivars Pelšsčeka nr. 0212939
02.04.2020Termoss — Kristīne Krieviņačeka nr. 490/242222
02.04.2020Produktu komplekts — Andris Grīnbergsčeka nr. 22/61875
01.04.2020Termoss — Renārs Jurdžsčeka nr. #00023108
01.04.2020Produktu komplekts — Marina Jegorovačeka nr. 5791