Pērc jebkuru
Selga produktu

Reģistrē čeku
selgaloterija.lv

Laimē kādu no naudas
balvām katru dienu!

Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 20. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) zīmola SELGA produkts vai vismaz 100 g SELGA sveramie produkti jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai.

Reģistrācija

Ievadi savu vārdu
Ievadi savu uzvārdu
Ievadi čeka numuru
Ievadi 8 ciparu skaitli
Piekrītu loterijas noteikumiem
Noteikumiem ir jāpiekrīt

Preču loterijas Selgas loterija” noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs: SIA „Orkla Latvija”, reģ. nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001- turpmāk Ražotājs.

2. Loterijas organizētājs:SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125, – turpmāk Loterijas organizētājs.

3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

3.1. Loterijas prece: jebkurš SELGAprodukts vai vismaz 100 g SELGA sveramie produkti.

4. Loterijas norises laiks:

4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 20. novembris. Loterijas norises beigu datums: 2024. gada 2. janvāris.

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 20. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim.

5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Naudas balva 3000.00 EUR vērtībā

1

3000.00

3000.00

Naudas balva 500.00 EUR vērtībā

6

500.00

3000.00

Naudas balva 100.00 EUR vērtībā

40

100.00

4000.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

10000.00

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10000 (desmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 47 (četrdesmit septiņi) pret 10000 (desmit tūkstoši).

7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 20. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim, jāiegādājasvismaz 1 (viens) zīmolaSELGA produktsvai vismaz 100 gSELGA sveramie produktijebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinoš ais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:

• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.

• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.

7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

7.6. Viena persona var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

9. Loterijā tiek noteiktas 28 (divdesmit astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

21.11.2023.plkst. 11.00

20.11.2023. plkst. 00.00 – 20.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

22.11.2023.plkst. 11.00

21.11.2023. plkst. 00.00 – 21.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

23.11.2023.plkst. 11.00

22.11.2023. plkst. 00.00 – 22.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

24.11.2023.plkst. 11.00

23.11.2023. plkst. 00.00 – 23.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

27.11.2023.plkst. 11.00

24.11.2023. plkst. 00.00 – 26.11.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 100.00 EUR vērtībā;
1 (viena) naudas balva 500.00 EUR vērtībā

2 (divi) katram balvas veidam

28.11.2023.plkst. 11.00

27.11.2023. plkst. 00.00 – 27.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

29.11.2023.plkst. 11.00

28.11.2023. plkst. 00.00 – 28.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

30.11.2023.plkst. 11.00

29.11.2023. plkst. 00.00 – 29.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

01.12.2023.plkst. 11.00

30.11.2023. plkst. 00.00 – 30.11.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

04.12.2023.plkst. 11.00

01.12.2023. plkst. 00.00 – 03.12.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 100.00 EUR vērtībā;
1 (viena) naudas balva 500.00 EUR vērtībā

2 (divi)

katram balvas veidam

05.12.2023.plkst. 11.00

04.12.2023. plkst. 00.00 – 04.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

06.12.2023.plkst. 11.00

05.12.2023. plkst. 00.00 – 05.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

07.12.2023.plkst. 11.00

06.12.2023. plkst. 00.00 – 06.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

08.12.2023.plkst. 11.00

07.12.2023. plkst. 00.00 – 07.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

11.12.2023.plkst. 11.00

08.12.2023. plkst. 00.00 – 10.12.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 100.00 EUR vērtībā;
1 (viena) naudas balva 500.00 EUR vērtībā

2 (divi)

katram balvas veidam

12.12.2023.plkst. 11.00

11.12.2023. plkst. 00.00 – 11.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

13.12.2023.plkst. 11.00

12.12.2023. plkst. 00.00 – 12.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

14.12.2023.plkst. 11.00

13.12.2023. plkst. 00.00 – 13.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

15.12.2023.plkst. 11.00

14.12.2023. plkst. 00.00 – 14.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

18.12.2023.plkst. 11.00

15.12.2023. plkst. 00.00 – 17.12.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 100.00 EUR vērtībā;
1 (viena) naudas balva 500.00 EUR vērtībā

2 (divi)

katram balvas veidam

19.12.2023.plkst. 11.00

18.12.2023. plkst. 00.00 – 18.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

20.12.2023.plkst. 11.00

19.12.2023. plkst. 00.00 – 19.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

21.12.2023.plkst. 11.00

20.12.2023. plkst. 00.00 – 20.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

22.12.2023.plkst. 11.00

21.12.2023. plkst. 00.00 – 21.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

27.12.2023.plkst. 11.00

22.12.2023. plkst. 00.00 – 26.12.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 100.00 EUR vērtībā;
1 (viena) naudas balva 500.00 EUR vērtībā

2 (divi)

katram balvas veidam

28.12.2023.plkst. 11.00

27.12.2023. plkst. 00.00 – 27.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

29.12.2023.plkst. 11.00

28.12.2023. plkst. 00.00 – 28.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 100.00 EUR vērtībā

2 (divi)

02.01.2024.plkst. 11.00

29.12.2023. plkst. 00.00 – 31.12.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) naudas balvas 100.00 EUR vērtībā;
1 (viena) naudas balva 500.00 EUR vērtībā

2 (divi)

katram balvas veidam

20.11.2023. plkst. 00.00 – 31.12.2023. plkst. 23.59

1 (viena) naudas balva 3000.00 EUR vērtībā

2 (divi)

9.1. Izlozes notiek Loterijas organizētāja pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.

9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2024. gada 2. janvārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.

11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. Naudas laimests tiks pārskaitīts 5 darba dienu laikā.

11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas organizētāju SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2024. gada 16. janvārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.

11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.

11.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi/ID karti).

11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram , kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 20. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Selgavai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

11.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;

11.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

11.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;

11.5.7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.6. Loterijas organizētājam Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

11.7. Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.

12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam– SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2024. gada 17. janvārim ar norādi Loterija “Selgas loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.

12.1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

13. Loterijā nevar piedalītiesSIA “Orkla Latvija” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

14. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

14.1. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai inform ācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

14.3.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Piekrītu manu datu apstrādei

Reģistrējoties dalībai loterijā, Jūs piekrītat, ka: SIA “Orkla Latvija” veic šādu loterijas dalībnieku personas datu apstrādi: Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju laimesta gadījumā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību. Tālruņa numurs: nepieciešama, lai varētu ar Jums sazināties gadījumā, ja būsiet laimējis. Pirkuma čeka numurs: nepieciešams, lai identificētu pirkuma veikšanu, reģistrācijas atbilstību loterijai.

Datu apstrādei ir jāpiekrīt

Atļaujas Nr. 7870 | Loterijas periods: 20.11.2023. - 31.12.2023.

Laimētāji

02.01.2024

Imants Adijāns
3000€
Čeka nr. 77/406737
Olga Antonova
500€
Čeka nr. 0120061
Sintija Vaļka
100€
Čeka nr. 585110
Aleksejs Ļevašovs
100€
Čeka nr. 55/136464
Valentina Šulte
100€
Čeka nr. 27/300407

29.12.2023

Irēna Znūteņa
100€
Čeka nr. 185/1758

28.12.2023

Niks Ļeoņenko
100€
Čeka nr. 0299453

27.12.2023

Ilze Belkeviča
500€
Čeka nr. #00003876
Inese Lībe-Vīdava
100€
Čeka nr. 214/259004
Artūrs Solovjovs
100€
Čeka nr. 0060756
Uldis Strungs
100€
Čeka nr. 0280631

22.12.2023

Jānis Zaretoks
100€
Čeka nr. 232/204

21.12.2023

Zigrīda Rinkeviča
100€
Čeka nr. 44/896

20.12.2023

Imanta Strujeviča
100€
Čeka nr. 73/1633

19.12.2023

Sandra Stivriņa
100€
Čeka nr. 40/185019

18.12.2023

Monta Kursīte
500€
Čeka nr. 180/199298
Agra Lācīte
100€
Čeka nr. 581/416432
Līga Kūrēna
100€
Čeka nr. 198/202568
Liudmila Lazareva
100€
Čeka nr. 260/194007

15.12.2023

Ilvars Šilkins
100€
Čeka nr. 150/1807

14.12.2023

Irina Smirnova
100€
Čeka nr. 15/87

13.12.2023

Velta Babre
100€
Čeka nr. 140/1798

12.12.2023

Velta Moše Možus
100€
Čeka nr. 15/97902

11.12.2023

Baiba Gibiete-Kumara
500€
Čeka nr. 662914
Larisa Boroha
100€
Čeka nr. 19/110575
Jeļena Markeviča
100€
Čeka nr. 353713
Sintija Aleksandrova
100€
Čeka nr. 0239539

08.12.2023

Valdis Matvejs
100€
Čeka nr. 295/1781

07.12.2023

Nauris Lasmanis
100€
Čeka nr. 408/240538

06.12.2023

Laura Scedrova
100€
Čeka nr. 145/1764

05.12.2023

Inese Šinkēviča
100€
Čeka nr. 5/180607

04.12.2023

Kitija Kairēna
500€
Čeka nr. 95/1738
Eva Melne
100€
Čeka nr. 108/1493
Diāna Hofmane
100€
Čeka nr. 0220421
Kristīne Treide
100€
Čeka nr. 885233

01.12.2023

Aelita Kalniņa
100€
Čeka nr. 613254

30.11.2023

Marita Mača
100€
Čeka nr. 378/213760

29.11.2023

Iveta Miglāne
100€
Čeka nr. 164/338215

28.11.2023

Lilita Ēce
100€
Čeka nr. 010689-231124105015

27.11.2023

Anda Krulle
100€
Čeka nr. 326/245472
Iļja Artemjevs
100€
Čeka nr. 150/83747
Maija Gulbe
100€
Čeka nr. 151/1496
Viktorija Golubeva
500€
Čeka nr. 307/222721

24.11.2023

Lita Boase
100€
Čeka nr. 16/164

23.11.2023

Aija Rossinsk
100€
Čeka nr. #03380328

22.11.2023

Nora Mežaraupe
100€
Čeka nr. 0250231

21.11.2023

Dzintars Uiska
100€
Čeka nr. 425/314010