Reģistrācija

Akcijas periods 18.06. – 29.07.2019.
Loterijas atļaujas Nr.: 5763

Ievadi savu vārdu
Ievadi savu uzvārdu
Ievadi 8 ciparu skaitli
Ievadi čeka numuru
Piekrītu loterijas noteikumiem
Noteikumiem ir jāpiekrīt

Preču loterijas “Izvēlies savu vasaru un laimē!’ noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs ir SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, reģistrācijas nr.: 40103217882, Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001, - turpmāk Ražotājs.

2. „Izvēlies savu vasaru un laimē!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128 - turpmāk Loterijas organizētājs.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises teritorija - jebkurš RIMI Latvia visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 18. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 30. jūlijs.

6. Loterijas prece: jebkurš zīmola SELGA produkts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā nevar piedalīties SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, Rimi Latvia un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 18. jūnija līdz 2019. gada 29. jūlijam, vienā pirkuma reizē jāiegādājas vismaz viens zīmola SELGA loterijas produkts jebkurā RIMI Latvia tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un tas jāreģistrē Loterijai:

• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv, iepriekš izvēloties kādu no 3 veidu balvām. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.

• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds un pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs.

10.1. Ja reģistrācija mājas lapā www.selgaloterija.lv notiek veiksmīgi, monitorā parādās paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.

10.2. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “ Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.punktam” , loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

10.3. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

11. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

12. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vairākas reizes, bet ne vairāk kā vienu balvu vienā dienā.

13. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs / pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

14. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus .

15. Balvu fonds:

Balva

Skaits

Piepūšamā gulta/plosts Intex Mega Unicorn Island

10

Šūpuļkrēsls Tierra

10

JBL FLIP 4 skaļŗuņi

10

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2078.20

16. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

25.06.2019. plkst. 11.00

18.06.2019. plkst. 00.00 – 24.06.2019. plkst. 23.59

1 JBL skaļrunis

2 Piepūšamās gultas

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

02.07.2019. plkst. 11.00

25.06.2019. plkst. 00.00 – 01.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

1 Piepūšamā gulta

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

09.07.2019. plkst. 11.00

02.07.2019. plkst. 00.00 – 08.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

1 Piepūšamā gulta

1 Šūpuļkrēsls

2 (divi) katram balvu veidam

16.07.2019. plkst. 11.00

09.07.2019. plkst. 00.00 – 15.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

2 Piepūšamās gultas

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

23.07.2019. plkst. 11.00

16.07.2019. plkst. 00.00 – 22.07.2019. plkst. 23.59

1 JBL skaļrunis

2 Piepūšamās gultas

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

30.07.2019. plkst. 11.00

23.07.2019. plkst. 00.00 – 29.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

2 Piepūšamās gultas

1 Šūpuļkrēsls

2 (divi) katram balvu veidam

17. Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

18. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

19. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50 000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 30 (trīsdesmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 30 (trīsdesmit) pret 50 000 (piecdesmit tūkstoši).

20. Laimētāji tiek publicēti mājas lapā www.selgaloterija.lv pēc katras izlozes, tajā pat dienā.

21. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 30. jūlijā, līdz 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.

22. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts uzreiz pēc izlozes. Visi laimētāji tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

23. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 13. augustam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.

24. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.

25. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 18. jūnija līdz 2019. gada 29. jūlijam.

26. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

27. Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

28. Loterijas organizētājam, Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

29. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

30. Loterijas organizētājs nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

31. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

32. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 14. augustam ar norādi Loterija “Izvēlies savu vasaru un laimē!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 14. augusta, neizraisa juridiskas sekas.

33.1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

34. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

35. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

36. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “ Izvēlies savu vasaru un laimē!

EAN Kods

Preces nosaukums

4750007817793

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g*

4750007817809

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

4750007817748

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g

4750007817762

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

4750007848216

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

4750007848209

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

4750007848575

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

4750007848568

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

4750007898594

Vaf. Selga tiramisu pildījumu 80g

4750007898570

Vaf. Selga brulē pildījumu 80g

4750007790287

Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 90g

4750007790294

Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 180g

4750007898549

Selga Kakao vaf.rullīši krēma pild.160g

4750007898525

Selga Vafeļu rullīši kokosr.pild.160g

4750007898204

Selga Sāļās vafeles ar maurloku garšu 95g

4750007898228

Selga Sāļās vafeles ar tomātu un bazilika garšu 95g

4750007689703

Šokolādes vaf. 3kg*

4750007813597

Vafeles ar citronu garšu 3kg

4750007689741

VANIĻAS vafeles 3kg

4750007847974

Vafeļu torte MOKA 350g*

4750007847981

Vafeļu torte RETRO 350g

4750007847998

Vafeļu torte KLASIKA 350g

4750007689512

SELGA 180g cep.*

4750007689574

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

4750007689536

SELGA ar Šokolādes g.180g*

4750007689543

SELGA ar Īru krēma g.180g

4750007848360

SELGA ar banānu garšu 180g

4750007789946

Selga ar karameļu garšu 180g

4750007790041

SELGA pilngraudu 180g cep.

4750007687426

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.

4750007790270

SELGA ar riekstu garšu 180g

4750007689482

SELGA 250g /mini/ cepumi

4750007848674

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

4750007689505

SELGA ar īru kr. g. 250g /Mini/cep.

4750007898143

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*

4750007898129

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g

4750007898259

SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g

4750007898242

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g

4750007898440

Selga Salty kliņģerīši ar sāli 125g

4750007898457

Selga Salty cep.bumbiņas ar sāli 150g

4750007898501

Selga Salty sāļie krekeri 110g

4750007898488

Selga Salty dub.tom.krekeri ar sier.pild.150g

4750007790065

Selga Salty siera cepumi 200g

4750007790003

SELGA Nature auzu cepumi 280g

4750007790010

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g

4750007790102

Selga Burtiņi 250g

4750007848698

Piparkūkas 450g

4750007164347

CIRKS 300g cepumi /PL/

4750007158346

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

4750007848919

SELGA Nature auzu maizcepumi 315 g

4750007848902

SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g

4750007101892

SELGA cepumi 5kg*

4750007688867

SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.

4750007789977

SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg

4750007136894

SELGA ar Īru krēma g.cep. 5kg

4750007687266

SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.

4750007790089

Selga Salty siera cepumi 3kg

4750007790096

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg

4750007790126

Selga Burtiņi ar sviestu 3kg

4750007848872

Piparkūkas 3,5kg

4750007687228

CIRKS 2,5kg cepumi /PL/

4750007687235

ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/

4750007790171

Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g

4750007790195

Selga cepumu bumbas tumšā šokolādē 120g

4750007790218

Selga mājas cep.ar lazdu riekstiem 200g

4750007790225

Selga Mājas cep.ar šok.un ķiršu gab.200g

Piekrītu manu datu apstrādei

Reģistrējoties dalībai loterijā, Jūs piekrītat, ka: SIA “Orkla Confectionery & Snacks” veic šādu loterijas “Izvēlies savu vasaru un laimē!” dalībnieku personas datu apstrādi: Vārds, Uzvārds: nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju laimesta gadījumā un pārliecinātos par iesniegto datu pareizību. Tālruņa numurs: nepieciešama, lai varētu ar Jums sazināties gadījumā, ja būsiet laimējis. Pirkuma čeka numurs: nepieciešams, lai identificētu pirkuma veikšanu, reģistrācijas atbilstību loterijai.

Datu apstrādei ir jāpiekrīt
Vēlos saņemt jaunumus epastā

Piekrītu savu personas datu apstrādei loterijā “Izvēlies savu vasaru un laimē!”, lai saņemtu komerciālus paziņojumus, reklāmas sūtījumus, īpašos piedāvājumus vai līdzīgus piedāvājumus un pakalpojumus uz savu norādīto e-pasta adresi no SIA “Orkla Confectionery & Snacks”. Dati tiks uzglabāti 2 gadus vai līdz atteikšanās brīdim. Ar šo apstiprinu, ka esmu informēts par tiesībām iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātājiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim, ierobežot to apstrādi vai atteikties no datu apstrādes atsaucot savu sniegto piekrišanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu. Apliecinu, ka iesniegtie dati ir mani, tie ir precīzi un patiesībai atbilstoši.

Nav izvēlēta balva
Neizdevās reģistrēties, pārliecinies vai reģistrāciju aizpildīji pareizi.
Paldies! Dalība loterijā reģistrēta.

Laimētāji

Šūpuļkrēslu laimēja

Ilona RozenbergaČeka nr. 18/378 · 30.07.2019
Jeļena ŠčeulovaČeka nr. 252/40027 · 23.07.2019
Monta KuzmickaČeka nr. 362/60276 · 23.07.2019
Daiga ErminasaČeka nr. 36/66033 · 16.07.2019
Ieva VerneČeka nr. 04225636 · 16.07.2019
Aivars BērziņšČeka nr. 00343866 · 09.07.2019
Aleksandrs VilcevskisČeka nr. 513/109469 · 02.07.2019
Ksenija IgnatjevaČeka nr. 217/63628 · 02.07.2019
Jekaterina DargeleČeka nr. 00351549 · 25.06.2019
Ivita AnuškaČeka nr. 393/45620 · 25.06.2019

JBL tumbu laimēja

Aelita KalniņaČeka nr. 414/111266 · 30.07.2019
Irina NurgaļejevaČeka nr. 120/63581 · 30.07.2019
Agnese KviešoneČeka nr. 2/23324 · 23.07.2019
Elita VitenbergaČeka nr. 410/74244 · 16.07.2019
Anastasija ĻečebrinaČeka nr. 340/35021 · 16.07.2019
Evgeniia BazhenovaČeka nr. 420/111764 · 09.07.2019
Deniss DrozdovsČeka nr. #00109367 · 09.07.2019
Inta SpriņģeČeka nr. 147871 · 02.07.2019
Jana PelšeČeka nr. #00693511 · 02.07.2019
Pēteris GromsČeka nr. 00782982 · 25.06.2019

Piepūšamo vienradzi laimēja

Inita TraidāseČeka nr. 222/511 · 30.07.2019
Ivo GrīslisČeka nr. 140/140 · 30.07.2019
Inese NovickaČeka nr. 480/75349 · 23.07.2019
Diāna EkstaČeka nr. 03213009 · 23.07.2019
Uldis SalmanisČeka nr. 45/88 · 16.07.2019
Īrisa BergfeldeČeka nr. 3/16455 · 16.07.2019
Vasilijs SeļezņovsČeka nr. 13/18404 · 09.07.2019
Krišjānis KuzmickisČeka nr. 73/12905 · 02.07.2019
Ilona KorobicinaČeka nr. #00293811 · 25.06.2019
Kārlis PatmalnieksČeka nr. 33/10896 · 25.06.2019

Preču loterijas “Izvēlies savu vasaru un laimē!’ noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs ir SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, reģistrācijas nr.: 40103217882, Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001, - turpmāk Ražotājs.

2. „Izvēlies savu vasaru un laimē!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128 - turpmāk Loterijas organizētājs.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises teritorija - jebkurš RIMI Latvia visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 18. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 30. jūlijs.

6. Loterijas prece: jebkurš zīmola SELGA produkts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā nevar piedalīties SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA”, Rimi Latvia un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 18. jūnija līdz 2019. gada 29. jūlijam, vienā pirkuma reizē jāiegādājas vismaz viens zīmola SELGA loterijas produkts jebkurā RIMI Latvia tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un tas jāreģistrē Loterijai:

• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.selgaloterija.lv, iepriekš izvēloties kādu no 3 veidu balvām. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.

• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds un pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs.

10.1. Ja reģistrācija mājas lapā www.selgaloterija.lv notiek veiksmīgi, monitorā parādās paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.

10.2. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “ Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.punktam” , loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

10.3. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.

11. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

12. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vairākas reizes, bet ne vairāk kā vienu balvu vienā dienā.

13. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas pirkuma čeka numurs / pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.

14. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams saglabāt pirkumu apliecinošus čekus .

15. Balvu fonds:

Balva

Skaits

Piepūšamā gulta/plosts Intex Mega Unicorn Island

10

Šūpuļkrēsls Tierra

10

JBL FLIP 4 skaļŗuņi

10

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2078.20

16. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

25.06.2019. plkst. 11.00

18.06.2019. plkst. 00.00 – 24.06.2019. plkst. 23.59

1 JBL skaļrunis

2 Piepūšamās gultas

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

02.07.2019. plkst. 11.00

25.06.2019. plkst. 00.00 – 01.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

1 Piepūšamā gulta

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

09.07.2019. plkst. 11.00

02.07.2019. plkst. 00.00 – 08.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

1 Piepūšamā gulta

1 Šūpuļkrēsls

2 (divi) katram balvu veidam

16.07.2019. plkst. 11.00

09.07.2019. plkst. 00.00 – 15.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

2 Piepūšamās gultas

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

23.07.2019. plkst. 11.00

16.07.2019. plkst. 00.00 – 22.07.2019. plkst. 23.59

1 JBL skaļrunis

2 Piepūšamās gultas

2 Šūpuļkrēsli

2 (divi) katram balvu veidam

30.07.2019. plkst. 11.00

23.07.2019. plkst. 00.00 – 29.07.2019. plkst. 23.59

2 JBL skaļruņi

2 Piepūšamās gultas

1 Šūpuļkrēsls

2 (divi) katram balvu veidam

17. Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

18. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

19. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 50 000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 30 (trīsdesmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 30 (trīsdesmit) pret 50 000 (piecdesmit tūkstoši).

20. Laimētāji tiek publicēti mājas lapā www.selgaloterija.lv pēc katras izlozes, tajā pat dienā.

21. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 30. jūlijā, līdz 23:59 mājas lapā www.selgaloterija.lv.

22. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts uzreiz pēc izlozes. Visi laimētāji tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

23. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 13. augustam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.

24. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu.

25. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preces pirkumam laika posmā no 2019. gada 18. jūnija līdz 2019. gada 29. jūlijam.

26. Ja Loterijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

27. Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

28. Loterijas organizētājam, Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības, nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

29. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

30. Loterijas organizētājs nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

31. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

32. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 14. augustam ar norādi Loterija “Izvēlies savu vasaru un laimē!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 14. augusta, neizraisa juridiskas sekas.

33.1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

34. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

35. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

36. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.selgaloterija.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “ Izvēlies savu vasaru un laimē!

EAN Kods

Preces nosaukums

4750007817793

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 90g*

4750007817809

Vaf. SELGA ar Šokolādes g. 180g

4750007817748

Vaf. SELGA ar Citronu g. 90g

4750007817762

Vaf. SELGA ar Citronu g. 180g

4750007848216

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.90g

4750007848209

Vaf. SELGA ar lazdu riekstu g.180g

4750007848575

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 90g

4750007848568

Vaf. SELGA ar vaniļas garšu 180g

4750007898594

Vaf. Selga tiramisu pildījumu 80g

4750007898570

Vaf. Selga brulē pildījumu 80g

4750007790287

Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 90g

4750007790294

Vaf. Selga ar kokosriekstu garšu 180g

4750007898549

Selga Kakao vaf.rullīši krēma pild.160g

4750007898525

Selga Vafeļu rullīši kokosr.pild.160g

4750007898204

Selga Sāļās vafeles ar maurloku garšu 95g

4750007898228

Selga Sāļās vafeles ar tomātu un bazilika garšu 95g

4750007689703

Šokolādes vaf. 3kg*

4750007813597

Vafeles ar citronu garšu 3kg

4750007689741

VANIĻAS vafeles 3kg

4750007847974

Vafeļu torte MOKA 350g*

4750007847981

Vafeļu torte RETRO 350g

4750007847998

Vafeļu torte KLASIKA 350g

4750007689512

SELGA 180g cep.*

4750007689574

SELGA ar ieb.Piena g.180g*

4750007689536

SELGA ar Šokolādes g.180g*

4750007689543

SELGA ar Īru krēma g.180g

4750007848360

SELGA ar banānu garšu 180g

4750007789946

Selga ar karameļu garšu 180g

4750007790041

SELGA pilngraudu 180g cep.

4750007687426

SELGA šokol.glazūrā 230g.cep.

4750007790270

SELGA ar riekstu garšu 180g

4750007689482

SELGA 250g /mini/ cepumi

4750007848674

SELGA ar šokolādes garšu (Mini) 250 g cepumi

4750007689505

SELGA ar īru kr. g. 250g /Mini/cep.

4750007898143

Selga Dubultie cepumi ar lazdu riekstu pild. 190g*

4750007898129

Selga Dubultie cepumi ar piena šok. pild. 190g

4750007898259

SELGA šokolādes cepumi ar apelsīnu sukādēm 110g

4750007898242

SELGA cepumi ar šokolādes gabaliņiem 110g

4750007898440

Selga Salty kliņģerīši ar sāli 125g

4750007898457

Selga Salty cep.bumbiņas ar sāli 150g

4750007898501

Selga Salty sāļie krekeri 110g

4750007898488

Selga Salty dub.tom.krekeri ar sier.pild.150g

4750007790065

Selga Salty siera cepumi 200g

4750007790003

SELGA Nature auzu cepumi 280g

4750007790010

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 280g

4750007790102

Selga Burtiņi 250g

4750007848698

Piparkūkas 450g

4750007164347

CIRKS 300g cepumi /PL/

4750007158346

ĢIMENEI ar ieb.piena g.300g/PL/

4750007848919

SELGA Nature auzu maizcepumi 315 g

4750007848902

SELGA Nature rudzu maizcepumi 315 g

4750007101892

SELGA cepumi 5kg*

4750007688867

SELGA ar ieb.Piena g. 5kg cep.

4750007789977

SELGA ar Šokolādes g.cep.5kg

4750007136894

SELGA ar Īru krēma g.cep. 5kg

4750007687266

SELGA šokol.glazūrā 4kg cep.

4750007790089

Selga Salty siera cepumi 3kg

4750007790096

SELGA Nature auzu cep. ar dzērv. 3kg

4750007790126

Selga Burtiņi ar sviestu 3kg

4750007848872

Piparkūkas 3,5kg

4750007687228

CIRKS 2,5kg cepumi /PL/

4750007687235

ĢIMENEI ar ieb.piena g.2,5kg/PL/

4750007790171

Selga cepumu bumbas piena šokolādē 120g

4750007790195

Selga cepumu bumbas tumšā šokolādē 120g

4750007790218

Selga mājas cep.ar lazdu riekstiem 200g

4750007790225

Selga Mājas cep.ar šok.un ķiršu gab.200g